Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu

Sprowadzenie samochodu z zagranicy to wiele wątpliwości dotyczących konieczności tłumaczenia dokumentacji, która posłuży do jego zarejestrowania. Treść poniższego artykułu ma za wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczące rodzaju dokumentów, które należy przetłumaczyć, warunków, w których skorzystanie z takiej usługi jest konieczne, a także ewentualnych kosztów, z którymi Właście pojazdu musi się liczyć.

Czy dowód rejestracyjny pojazdu musi być przetłumaczony zawsze, gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy?

Pełne tłumaczenie dowodu rejestracyjnego do rejestracji pojazdu nie jest obligatoryjne w przypadku, gdy auto zostało sprowadzone z:

 • któregoś z krajów należących do Unii Europejskiej,
 • jednego z państw Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Dzieje się tak dlatego, że na tych obszarach obowiązują ujednolicone kody. Ta część dowodu rejestracyjnego nie musi zostać przetłumaczona. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem z 11 grudnia 2017 roku organ odpowiadający za rejestracje auta, gdy ma wątpliwości może nakazać, aby przetłumaczyć określone informacje. Z tego względu należy pamiętać, że dokonanie takiego tłumaczenia może być konieczne, gdy zażądają tego urzędnicy. Może to dotyczyć m.in. wpisów, czy pieczątek w dowodzie rejestracyjnym.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku sprowadzania aut ze znacznie bardziej egzotycznych obszarów takich jak państwa afrykańskie, czy położone na terenie Azji. Niektóre osoby decydują się na sprowadzenie takich samochodów ze względu na ich okazjonalną cenę, unikalny design, czy przede wszystkim fakt, iż są to modele kolekcjonerskie. W tym wypadku skorzystanie z takiej usługi jest bez dwóch zdań konieczne.

Jakie dokumenty związane z zakupem pojazdu podlegają obligatoryjnemu tłumaczeniu?

Zdecydowana większość dokumentów, które są składane podczas rejestracji pojazdu, musi zostać przetłumaczona. W pierwszej kolejności będzie to dowód własności, czyli umowa kupna-sprzedaży samochodu lub faktura, czy rachunek, gdy pojazd został nabyty u dealera, czy w salonie samochodowym. Jeśli chodzi o ten pierwszy dokument, zdarza się, że został on sporządzony również w polskiej wersji językowej. W takiej sytuacji jego ponowne tłumaczenie nie jest konieczne. W wielu przypadkach nie obędzie się również bez tłumaczenia dowodu rejestracyjnego. W sytuacji, gdy karta pojazdu została wydana, również ona podlega takiej usłudze.

W niektórych sytuacjach do zarejestrowania pojazdu konieczne będą również dodatkowe dokumenty. W przypadku samochodów sprowadzonych spoza UE jest to dokument odprawy celnej przewozowej. Wymagane w określonych sytuacjach może być również zaświadczenie o pozytywnych wyniku badania technicznego pojazdu. Dodatkowe dokumenty musi dostarczyć również m.in. osoba prawna lub ta, która dokonała zakupu przez pełnomocnika.

Kto może dokonać usługi tłumaczenia dokumentów do rejestracji pojazdu?

Przepisy określają w sposób jednoznaczny, iż takiego tłumaczenia może dokonać:

 • tłumacz przysięgły — to opcja, z której korzysta się w praktyce najczęściej,
 • właściwy konsul
 • tłumacz przysięgły pochodzący z kraju, z którego sprowadzono dany pojazd.

Ta ostatnia opcja do doskonała alternatywa w sytuacji, w której język dokumentu jest na tyle nietypowy, że przetłumaczenie takowego w kraju ojczystym jest niemalże niemożliwe, ponieważ właściciel pojazdu nie może znaleźć tłumacza przysięgłego, który by dysponował takimi usługami.

Warto pamiętać, że samodzielne podjęcie się takiego zadania lub zlecenie wykonania takiej czynności osobie, która może znać język w stopniu wzorowym, ale nie spełnia wyżej wymienionych warunków, jest błędem, ponieważ takie tłumaczenie nie zostanie uznane, a wniosek rejestracji zostanie odrzucony. Wynika to z faktu, że osoba, która je wykonała, nie posiada wymaganych, aby tego dokonać kwalifikacji.

Poszukując tłumacza, warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w zakresie tłumaczenia tego rodzaju dokumentacji. Inną ważną kwestią jest szybkość realizacji usługi.

Jakich kosztów związanych z tłumaczeniem dokumentów do rejestracji pojazdu należy się spodziewać?

Czynniki, które mają wpływ na cenę tłumaczenie to przede wszystkim:

 • język tłumaczenia,
 • ilość stron,
 • wymagana przez klienta szybkość wykonania usługi,
 • renoma biura lub tłumacza,
 • położenie firmy wykonującej tłumaczenie.

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdów to usługa, która z pewnością nie należy do najtańszych. Ponadto zależy ona od wielu różnych czynników. Pierwszą istotną kwestią jest język, w którym została napisana taka dokumentacja. W przypadku języków obcych powszechnie używanych takich, jak m.in. angielski cena usługi będzie zauważalnie niższa, (szacunkowo koszt takiej usługi może wynosić kilkadziesiąt złotych za nieco ponad 1000 znaków, czyli jedną stronę A4) w porównaniu do tych rzadkich takich, jak m.in. japoński.

Z racji faktu, że wycena wykonania takiego tłumaczenia jest podawana w zależności od ilości znaków, jego koszt jest ściśle związane z ilością przeznaczonych do przetłumaczenia stron. Czasami usługa ta powinna zostać wykonana w jak najszybszym terminie. Tłumacz przysięgły może zostać poproszony o zrobienie tego nawet w przeciągu jedynie kilkudziesięciu godzin. W przypadku takiego ekspresowego tempa również trzeba się liczyć z wyższą wysokością opłat.

Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na koszt usługi to przede wszystkim renoma konkretnego tłumacza, czy biura tłumaczeniowego, jego doświadczenie w tłumaczeniu tego rodzaju dokumentacji, a także konkretne miasto, w którym są świadczone takie usługi. Dobry tłumacz to podstawa, ponieważ dzięki niemu rejestracja pojazdu przebiegnie szybko i sprawnie.

Autor: Dariusz Janiszewski

Pasjonat motoryzacji, który od wielu lat profesjonalnie doradza w wyborze opon i felg. Posiada bogate doświadczenie na rynku oponiarskim – od opon do aut miejskich, aż po ogumienie do jazdy wyścigowej. Prywatnie jest zapalonym miłośnikiem japońskiej motoryzacji lat 80. i nowinek technologicznych.

Copyright © 2010-2023 24opony.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.