Mandat za nieprawidłowe parkowanie. Jaka kara grozi?

Mandaty za parkowanie w niedozwolonych miejscach są zróżnicowane. Obecnie kwoty kar za takie przewinienia mieszczą się w granicach od 100 do nawet 1200 zł. Ponadto istnieje ryzyko odholowania źle zaparkowanego pojazdu. Warto więc przestrzegać przepisów, aby uniknąć konsekwencji tego typu.

Problemem wielu dużych miejscowości jest zbyt mała liczba miejsc parkingowych w porównaniu do stale zwiększającej się liczby pojazdów. W związku z tym wielu kierowców podejmuje decyzje o parkowaniu na trawnikach oraz w innych niedozwolonych miejscach. Wiąże się to jednak z ryzykiem otrzymania sporego mandatu.

Jaka jest wysokość mandatu za nieprawidłowe parkowanie?

Kwota mandatu za złe parkowanie mieści się w zakresie od 100 do 1200 zł. Konkretna kwota kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Pewne wykroczenia popełniane przez kierowców mogą być karane w bardziej surowy sposób w porównaniu z innym nieprawidłowym zachowaniem. Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat mandatów za złe parkowanie.

Za jakie przewinienia związane z parkowaniem można otrzymać mandat w wysokości 100 zł?

 • nieprzestrzeganie obowiązku zaparkowania pojazdu na jezdni jak najbliżej krawędzi w sposób równoległy,
 • postój lub zatrzymanie pojazdu na chodniku,
 • zatrzymanie pojazdu w odległości, która jest mniejsza niż 10 m od przedniej strony sygnału drogowego lub znaku (powoduje to jego zasłanianie),
 • zaparkowanie pojazdu przy lewej krawędzi,
 • zatrzymanie pojazdu wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych (to sprawia, że inni kierowcy muszą na nią najechać, aby ominąć zatrzymany pojazd),
 • zaparkowanie pojazdu obok linii przerywanej, która wyznacza krawędź jezdni, a także na poboczu lub na jezdni obok linii ciągłej, która wyznacza krawędź,
 • zatrzymanie pojazdu bliżej niż 15 m od krańcowych punktów wysepki (dotyczy to jezdni posiadającej tylko jeden pas ruchu z prawej strony),
  zaparkowanie na drodze dla rowerów, pasie ruchu przeznaczonym dla rowerów czy też w śluzie rowerowej (w takich miejscach można parkować tylko rowery),
 • niezachowanie odpowiedniego odstępu za poprzedzającym pojazdem w tunelu, gdy dojdzie do zatrzymania, które wynika z przepisów ruchu drogowego lub panujących warunków,
 • zaparkowanie pojazdu na pasie znajdującym się pomiędzy jezdniami,
 • zatrzymanie pojazdu w odległości, która jest mniejsza niż 15 metrów od tablicy lub słupka informującego o przystanku oraz na całej długości zatoki przystanku,
 • postój pojazdu w miejscach, w których utrudnia on wyjazd lub wjazd,
 • postój w miejscu, w którym zaparkowany pojazd utrudnia dostęp do innego pojazdu lub wyjazd pojazdu, który został zaparkowany prawidłowo,
 • postój za albo przed przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka informacyjnego posiadającego jedną kreskę.
Najwyższa kara za parkowanie dotyczy postoju w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami

Najwyższa kara za parkowanie dotyczy postoju w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami

Pozostałe mandaty za nieprawidłowe parkowanie

 • Zatrzymanie pojazdu na moście, wiadukcie lub w tunelu – 200 zł.
 • Zatrzymanie pojazdu na przejeździe tramwajowym lub kolejowym, na skrzyżowaniach oraz w odległości od skrzyżowania lub przejazdu, która jest mniejsza niż 10 metrów – 300 zł.
 • Nieprzestrzeganie obowiązku ustawienia pojazdu (nie dotyczy to pojazdów zaprzęgowych) poza jezdnią, w przypadku postoju na drodze znajdującej się poza terenem zabudowanym – od 150 do 300 zł.
 • Zaparkowanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów lub przejściu dla pieszych, a także w odległości od przejazdu lub przejścia, która jest mniejsza niż 10 metrów oraz zatrzymanie na drodze dwukierunkowej posiadającej dwa pasy ruchu – również za nimi – od 100 do 300 zł.
 • Postój na terenie zabudowanym zespołu pojazdów lub pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 16 ton, a długość jest większa niż 12 metrów – od 200 do 300 zł.
 • Postój lub zatrzymanie pojazdu w warunkach słabej widoczności z odpowiedniej odległości lub zatrzymanie albo postój w sposób powodujący utrudnienie ruchu – 100 do 300 zł.
 • Nieprzestrzeganie znaków P-18 „stanowisko postojowe” oraz P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” czy też P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez obecności znaków pionowych D-18, D-18a albo D-18b – 1200 zł.

Na podstawie powyższych informacji można zauważyć, że w większości sytuacji kara za nieprawidłowe parkowanie mieści się w przedziale od 100 do 300 zł. Przepisy są bardziej surowe w przypadku naruszania praw osób niepełnosprawnych. Zaparkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla takich osób (bez posiadania stosownych uprawnień) wiąże się z wysoką karą na poziomie aż 1200 zł.

Kara za nieprawidłowe parkowanie - kiedy można ją otrzymać?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym dokładnie informuje o tym, gdzie można parkować. Zgodnie z jej artykułem 49 zabroniony jest postój w następujących miejscach:

 • w miejscu powodującym utrudnienia we wjeździe i wyjeździe (dotyczy to głównie garaży, bram, parkingów oraz wnęk postojowych),
  przed oraz za przejazdem kolejowym od przejazdu do słupka z jedną kreską, po obu stronach drogi,
 • w miejscu, które sprawia, że dostęp do innego pojazdu lub wyjazd pojazdem, który został zaparkowany prawidłowo, jest utrudniony,
 • w strefie zamieszkania w miejscach innych niż do tego przeznaczone, na terenie zabudowanym, jeśli mamy do czynienia z pojazdem (albo zespołem pojazdów), którego masa przekracza 16 ton albo długość przekracza 12 m (z wyjątkiem parkingów przeznaczonych do tego celu).

Postój lub zatrzymanie pojazdu jest również zabronione na autostradach i drogach ekspresowych w miejscach innych niż do tego przeznaczone. Wyjątkiem jest zatrzymanie pojazdu z powodu awarii. W takim przypadku należy zjechać z jezdni (na pas awaryjny) i ostrzec o tym innych użytkowników (włączając światła awaryjne i umieszczając trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości za pojazdem).

W czasie parkowania istotne jest przestrzeganie znaków drogowych zakazujących postoju oraz zatrzymywania się w określonym miejscu. Chodzi tutaj o znaki B-35 „zakaz postoju” z jedną ukośną linią w kolorze czerwonym na niebieskim tle oraz B-36 „zakaz zatrzymywania się” z dwoma krzyżującymi się czerwonymi liniami na niebieskim tle.

Ponadto istotne jest przestrzeganie innych znaków dotyczących parkowania. W głównej mierze chodzi tutaj o znaki, które wyznaczają miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełosprawnościami.

Parkowanie pojazdu a postój

W ustawie Prawo o ruchu drogowym nie jest wykorzystywany termin „parkowanie”, ale pojawiają się pojęcia „zatrzymanie” i „postój”. Rozróżnia się je w następujący sposób:

zatrzymanie oznacza unieruchomienie pojazdu. Może, ale nie musi ono być związane z warunkami albo przepisami. Trzeba pamiętać, że czas zatrzymania nie jest dłuższy niż 1 minuta,
postój to z kolei unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z przepisów ani warunków i trwa dłużej niż 1 minutę.
Wiele osób stosuje te terminy zamiennie, jednak nie są to synonimy. Pojazd może zostać na przykład zatrzymany w korku lub w celu przepuszczenia osoby pieszej przechodzącej przez pasy. Postój to z kolei unieruchomienie pojazdu uzależnione od tego co chce kierowca. Innymi słowy mamy tutaj do czynienia z krótszym lub dłuższym parkowaniem.

Po odholowaniu samochodu na specjalny parking, właściciel musi pokryć dodatkowe koszt z tym związane

Po odholowaniu samochodu na specjalny parking, właściciel musi pokryć dodatkowe koszt z tym związane

Odholowanie pojazdu z parkingu

Nieprawidłowe parkowanie wiąże się nie tylko z możliwością otrzymania mandatu karnego. Postój lub zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu może również wiązać się z odholowaniem pojazdu na specjalny parking. W takim przypadku do kwoty mandatu należy doliczyć kilkaset złotych opłaty za lawetę oraz koszt postoju pojazdu na parkingu (około kilkadziesiąt złotych za dobę). Całkowity koszt może sięgnąć nawet kwoty przekraczającej 2000 zł.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi kiedy pojazd może zostać odholowany na koszt jego właściciela. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku zaparkowania pojazdu w zabronionym miejscu, gdzie utrudnia on ruch oraz stwarza inne zagrożenia bezpieczeństwa. To dlatego ważne jest zwracanie uwagi na miejsce parkowania swojego pojazdu.

Odwołanie od mandatu za złe parkowanie

Każda ukarana osoba ma prawo do odwołania od mandatu, jeśli uważa, że kara została nałożona niesłusznie. Odwołanie trzeba złożyć w ciągu 7 dni od daty wystawienia mandatu. Należy przekazać je do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym mandat został wystawiony.

W Internecie znajdują się gotowe wnioski, ale można również sporządzić go samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać o umieszczeniu we wniosku następujących obowiązkowych informacji:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • kserokopia wraz z numerem i serią mandatu,
 • numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy dane odwołanie.
 • Ponadto treść odwołania powinna zawierać informacje i wyjaśnienia stanowiące uzasadnienie odwołania.

Autor: Dariusz Janiszewski

Pasjonat motoryzacji, który od wielu lat profesjonalnie doradza w wyborze opon i felg. Posiada bogate doświadczenie na rynku oponiarskim – od opon do aut miejskich, aż po ogumienie do jazdy wyścigowej. Prywatnie jest zapalonym miłośnikiem japońskiej motoryzacji lat 80. i nowinek technologicznych.

Copyright © 2010-2023 24opony.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.