Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor?

Wiele osób zastanawia się obecnie nad minimalnym wiekiem, jaki trzeba ukończyć, aby móc otrzymać uprawnienia do kierowania motocyklem. Sporo zależy od tego jaki rodzaj pojazdu jednośladowego ma prowadzić osoba kierująca. Obecnie w naszym kraju, zgodnie z przepisami obowiązują aż cztery różne progi wiekowe.

Nie da się więc jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie od ilu lat można posiadać prawo jazdy na motocykl. Trzeba bowiem najpierw rozróżnić różne typy motocykli. Obecnie na rynku oferowanych jest wiele rodzajów pojazdów jednośladowych stworzonych z myślą zarówno o starszych, jak i młodszych użytkownikach. Jeśli chodzi o najszerszą definicję, pod pojęciem motocykla należy rozumieć pojazd jednośladowy, a czasami dwuśladowy wyposażony w spalinowy albo elektryczny napęd mechaniczny. Pod tym pojęciem kryją się więc aż cztery kategorie prawa jazdy i każda z nich charakteryzuje się innym wiekiem minimalnym kandydata starającego się o otrzymanie stosownych uprawnień.

Od jakiego wieku można mieć prawo jazdy na skuter lub motorower?

Jeśli mowa o kategoriach prawa jazdy związanych z pojazdami jednośladowymi to trzeba zacząć od tak zwanej kategorii AM. Obejmuje ona motorowery, które charakteryzują się pojemnością silnika do 50 ccm lub mocą jednostki elektrycznej, która nie przekracza 4 kW. Ponadto ograniczenia związane z prawem jazdy kategorii AM nakazują, aby pojazd zaliczany do niej, nie rozwijał prędkości większej niż 45 km/h. Maksymalna możliwa masa własna takiego pojazdu to 350 kg.

Starając się o prawo jazdy na motorower lub skuter o pojemności silnika do 50 ccm, kandydat musi ukończyć minimum 14. rok życia. Przed osiągnięciem wieku pełnoletniego, do przystąpienia do kursu i egzaminu niezbędne jest uzyskanie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W jakim wieku można uzyskać prawo jazdy na motocykl do 125 cm3?

Kolejnym etapem na drodze uzyskania statusu kompletnego motocyklisty (czyli do otrzymania pełnej kategorii A, jest prawo jazdy oznaczone kategorią A1. W tym przypadku mamy do czynienia z możliwością kierowania motocyklem, który posiada jednostkę napędową o pojemności nieprzekraczającej 125 ccm. Ważne jest, aby moc takiego pojazdu nie przekraczała 11 kW, a stosunek jego mocy do masy nie może z kolei przekraczać poziomu 0,1 kW/kg. W przypadku starania się o prawo jazdy kategorii A1, przyszły kierujący musi mieć ukończone 16 lat. W tym przypadku (tak jak przy kategorii AM), ewentualny kierujący również jest niepełnoletni, więc konieczne jest posiadanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w kursie oraz egzaminie.

Trzeba też dodać, że jeśli chodzi o motocykle z silnikami o pojemności do 125 ccm, w lipcu 2014 roku doszło do dość ważnej zmiany przepisów. W związku z nimi kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B przez okres przekraczający 3 lata, mogą zgodnie z prawem jeździć motocyklami o mocy do 11 kW, czyli niespełna 15 KM. Wspomniana zmiana przepisów obejmuje motocykle z automatyczną, a także manualną skrzynią biegów. Podróżowanie motocyklem spełniającym te wymogi, przy posiadaniu uprawnień kategorii B nie jest więc żadnym wykroczeniem (istotny jest jednak wspomniany wcześniej okres posiadania prawa jazdy B przez 3 lata).

By uzyskać prawo jazdy kat. A1 wymagane jest ukończenie 16. r.ż.

By uzyskać prawo jazdy kat. A1 wymagane jest ukończenie 16. r.ż.

Od jakiego wieku można starać się o uprawnienia motocyklowe A2?

W przypadku prawa jazdy kategorii A2, mamy do czynienia z rozszerzeniem uprawnień kierującego jednośladem. Posiadanie takiego dokumentu umożliwia jazdę motocyklem, którego moc wynosi maksymalnie 35 kW. Trzeba jednak pamiętać o nieprzekraczaniu stosunku mocy do masy własnej pojazdu na poziomie 0,2 kW/kg. W przypadku tej kategorii prawa jazdy, kandydatem można zostać dopiero po ukończeniu 18. roku życia.

Kompletne uprawnienia kategorii A - ile trzeba mieć lat?

Pełna kategoria A to prawo jazdy pozwalające na kierowanie motocyklem, w tym również jednośladem wyposażonym w wózek boczny. Posiadanie takich uprawnień sprawia, że kierowca nie musi martwić się żadnymi ograniczeniami związanymi z mocą albo pojemnością pojazdu.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju, aby móc starać się o prawo jazdy kategorii A, należy ukończyć 24 lata. Jest jednak wyjątek od tej zasady. O prawo jazdy kategorii A mogą starać się osoby w wieku 20 lat, które posiadają uprawnienia A2 od przynajmniej 2 lat.

Inne istotne warunki dotyczące prawa jazdy kategorii A

Wspomniana wyżej granica wieku (24 lub 20 lat) nie dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami sił zbrojnych, funkcjonariuszy korzystających z pojazdów Policji, Państwowej Straży Pożarnej albo Straży Granicznej. W tym przypadku minimalny wiek to po prostu osiągnięcie granicy pełnoletności, czyli 18 lat.

Przed rozpoczęciem wybranego kursu, kandydat powinien udać się do starostwa powiatowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania po to, aby założyć PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Formularz wnioskowy PKK można wypełnić w domu, po jego uprzednim wydrukowaniu. Wypełnienie zajmuje około 20 minut i wymaga podania swoich podstawowych danych osobowych oraz podpisania dokumentu.

Jeszcze przed utworzeniem Profilu, konieczne jest otrzymanie orzeczenia od lekarza określającego stan zdrowia kandydata oraz to czy jest on w stanie prowadzić pojazd jednośladowy. Zwykle czas badania lekarskiego to około pół godziny. Lekarz podczas wywiadu może spytać o choroby przewlekłe oraz sprawdzi stan słuchu i wzroku. Bez posiadania zaświadczenia od orzecznika lub lekarza, uzyskanie prawa jazdy na motocykl jest po prostu niemożliwe.

Ponadto utworzenie profilu wiąże się z koniecznością dostarczenia fotografii, której wymiary to 3,5 x 4,5 cm. Dopiero po złożeniu stosownych dokumentów i otrzymaniu numeru PKK można przejść do kolejnego etapu starania się o prawo jazdy, czyli do zapisania się na kurs w ośrodku szkolenia.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii A?

Aby otrzymać pożądany dokument prawa jazdy kategorii A, konieczne jest ukończenie stosownego kursu. Czas trwania szkolenia w specjalnym ośrodku to minimum 50 godzin. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych, a także 20 godzin szkolenia praktycznego. W przypadku godziny kursu teoretycznego mówimy o godzinie lekcyjnej trwającej 45 minut, natomiast jedna godzina zajęć praktycznych to pełne 60 minut.

Łączny czas trwania kursu mieści się w granicach od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wiele zależy od czasu, którym dysponuje sam kursant, warunków atmosferycznych oraz od instruktorów i ich możliwości. Najlepiej rozpocząć szkolenie wiosną albo wczesnym latem, ze względu na najlepszą pogodę, która nie pokrzyżuje planów. Nauka jazdy motocyklem w porze zimowej lub podczas silnego deszczu może być po prostu niebezpieczna, więc warto jej unikać.

Zarówno w przypadku prawa jazdy kategorii A, jak również A1, A2 oraz AM, na kurs można się zapisać na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Oznacza to, że w przypadku standardowego prawa jazdy kategorii A, należy mieć ukończone 23 lata i 9 miesięcy (lub 19 lat i 9 miesięcy w przypadku warunków specjalnych).

By przystąpić do egzaminu praktycznego, należy najpierw zdać teorię

By przystąpić do egzaminu praktycznego, należy najpierw zdać teorię

Koszty związane z wyrobieniem prawa jazdy na motocykl

Łączny koszt kursu na prawo jazdy najwyższej kategorii A mieści się w granicach od 1100 do 1600 zł. Wiele zależy od miasta, a także wybranej szkoły jazdy. Zwykle egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany w cenie kursu, więc nie trzeba nic dopłacać. Koszt dodatkowej godziny jazdy zależy od cennika ośrodka szkolenia, ale zwykle jest to kwota 50 zł.

Egzamin teoretyczny to koszt 50 zł. Podczas niego zadawanych jest 20 pytań, na które trzeba odpowiedzieć twierdząco lub przecząco oraz 12 pytań z możliwymi wariantami A, B i C. Cena egzaminu teoretycznego to 30 zł, natomiast egzamin praktyczny kosztuje 180 zł i można do niego podejść po zaliczeniu teorii.

Podczas takiego egzaminu wykonywane są między innymi następujące zadania:

  • kontrola działania pojazdu,
  • przemieszczanie motocykla pomiędzy punktem, A i punktem B przy zgaszonym silniku,
  • szybki slalom,
  • ósemka i omijanie przeszkód,
  • ruszanie ze wzniesienia,
  • jazda po mieście (czas jej trwania mieści się w granicach 20-40 minut).

Oprócz kosztów związanych z egzaminem, należy uwzględnić cenę badań lekarskich (około 200 zł), koszt wykonania zdjęcia (15-20 zł) oraz wyrobienia dokumentu prawa jazdy (100 zł). W przypadku korzystnych warunków, łączna kwota powinna zamknąć się w 2000 zł, ale istotne jest zaliczenie egzaminu państwowego za pierwszym podejściem.

Autor: Dariusz Janiszewski

Pasjonat motoryzacji, który od wielu lat profesjonalnie doradza w wyborze opon i felg. Posiada bogate doświadczenie na rynku oponiarskim – od opon do aut miejskich, aż po ogumienie do jazdy wyścigowej. Prywatnie jest zapalonym miłośnikiem japońskiej motoryzacji lat 80. i nowinek technologicznych.

Copyright © 2010-2024 24opony.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.