W jakich państwach zmiana opon na zimowe jest konieczna i w jakim terminie?

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. To ważny temat dla tych, którzy korzystając np. z ferii zimowych wybierają się za granicę. Podróżowanie w obrębie Unii Europejskiej jest proste. Wystarczy znać przepisy obowiązujące w kraju, do którego wyjeżdżamy. Unikniesz mandatu wiedząc, w którym kraju jest obowiązek posiadania opon zimowych, łańcuchów lub opon z kolcami.

Podczas jazdy w sezonie zimowym bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zignorowanie obowiązku posiadania opon zimowych może być dla nas kosztowne, nie tylko ze względu na mandaty w niektórych krajach Europy. Jeśli zbagatelizujemy zagrożenie związane z bezpieczeństwem jazdy w zimowych warunkach, narazimy bezpieczeństwo swoje i podróżujących z nami bliskich.

Dobre opony zimowe nie muszą być drogie, a podróżowanie będzie komfortowe i bezpieczne jeśli takie zakupimy. Zorientuj się, o czym powinieneś wiedzieć, zanim ruszysz w podróż autem po Europie!

Czy opony zimowe są obowiązkowe w Europie?

Obowiązek sezonowej wymiany opon na zimowe wprowadza coraz więcej europejskich państw. Już w 29 krajach na Starym Kontynencie zostały wprowadzone wymogi i przepisy prawne podróżowania na ogumieniu zimowym lub całorocznym.

Na terenie większości z nich, bo aż w 16 państwach zostały wprowadzone jasne daty kalendarzowe, kiedy w swoim pojeździe należy założyć opony zimowe. Jedynie prawo dwóch krajów posiadających obowiązek wymiany ogumienia w zimie, określa go warunkami na drodze.

Sytuacja na początku może wydawać się nieco skomplikowana. Przepisy w każdym państwie nieco inaczej określają warunki i daty, kiedy zmienić opony na zimowe lub dostosowane do jazdy w sezonie zimowym.

Warto jednak poznać przepisy konkretnego państwa, planując zagraniczną podróż. Poniżej w prosty sposób wyjaśniamy, w jakich krajach Europy opony zimowe są obowiązkowe!

Podróżując do innego kraju warto sprawdzić, czy jest tam obowiązek opon zimowych

Podróżując do innego kraju warto sprawdzić, czy jest tam obowiązek opon zimowych

Gdzie w Europie obowiązują opony zimowe?

Opony zimowe Norwegia

Sezon zimowy w Norwegii rozpoczyna się 1 listopada i trwa do pierwszego poniedziałku zaraz po świętach Wielkanocnych. Wyjątek stanowią okręgi Nordland, Troms oraz Finnmark (15 października-1 maja).

Przepis nakazuje dostosowanie auta do warunków drogowych, a także zadbanie o wystarczająco dobrą przyczepność. Samochody cięższe niż 3,5 tony mają obowiązek posiadania odpowiednich gum i łańcuchów. Wymóg z 2015 roku obejmuje też osie podnośne.

Odpowiednie opony muszą posiadać oznaczenia M+S „mud and snow” i 3PMSF (błoto i śnieg oraz 3 szczyty górskie i płatek śniegu). Głębokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż 3 mm, a minimalnie 5 mm (dla samochodów powyżej 3,5 t).

Opony z kolcami można stosować, jeśli wymagają tego warunki. Dla pojazdów poniżej 3,5 tony montowane na wszystkich kołach, a w samochodach ważących więcej, należy zakładać je na tej samej osi.

Jeśli jednak zostały rozmieszczone symetrycznie na osi podłużnej, wystarczy aby jedno z kół bliźniaczych posiadało taką oponę. W Oslo i Trondheim wyłącznie, kiedy uiszczona została dzienna opłata drogowa 30 NOK/ ok.15 PLN.

Łańcuchów używać można w sezonie zimowym i poza nim, jeżeli warunki drogowe tego wymagają. Kierowcy poruszający się po drogach Norwegii powinni cały czas przewozić ze sobą łańcuchy na wypadek nagłej zmiany warunków zimą. Kierowcy aut powyżej 3,5 t mają obowiązek przewozić łańcuchy śniegowe niezależnie od warunków na drogach.

Surowe warunki panujące w niektórych krajach Europy wymagają zmiany opon na zimowe

Surowe warunki panujące w niektórych krajach Europy wymagają zmiany opon na zimowe

Szwecja opony zimowe

W Szwecji sezon zimowy rozpoczyna się 1 grudnia i trwa do 31 marca. Przepisy wymienione poniżej obowiązują także na zarejestrowane ze granicą samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze, które w tym okresie poruszają się po terytorium Szwecji.

Obowiązują tu opony zimowe lub całoroczne/letnie, koniecznie z oznaczeniami M+S lub 3PMSF. Obowiązek posiadania odpowiednich opon obejmuje pojazdy każdego typu. Koła ciągniętej przyczepy również.

Głębokość bieżnika w Szwecji nie powinna mieć mniej niż 3 mm, a minimalnie 5 mm dla samochodów powyżej 3,5 t.

Opony z kolcami stosować można od 1 października do 15 kwietnia lub jeśli wystąpią zimowe warunki pogodowe. Jeśli kolce zostały zamontowane w samochodzie, to przyczepa musi zostać również wyposażona w kolce. Auto nie może posiadać jednocześnie ogumienia z kolcami i bez.

Kierowcy w Szwecji zobowiązani są wozić ze sobą łańcuchy przeciwpoślizgowe, aby w razie zmiany warunków drogowych móc szybko zamontować je na kołach auta.

Estonia obowiązek opon zimowych

Każdy samochód w okresie od 1 grudnia do 1 marca musi posiadać opony zimowe (w sytuacji gdy wymagają tego warunki pogodowe, czas ten może zostać wydłużony od października do kwietnia).

Obowiązek ten dotyczy również turystów. Głębokość bieżnika musi wynosić minimalnie 3mm.

Opony z kolcami dozwolone są w okresie między 1 października a 30 kwietnia, tylko w autach o masie poniżej 3,5 tony. Łańcuchy dozwolone są tylko na oblodzonych lub pokrytych śniegiem drogach.

Opony zimowe Finlandia

Opony zimowe to prawny wymóg w okresie między 1 grudnia a końcem lutego, ale w razie konieczności może zostać przedłużony do 20 kwietnia. Obowiązek jazdy na oponach zimowych obejmuje również turystów. Poza sezonem używanie opon zimowych jest dozwolone, kiedy wymagają tego warunki na drodze.

Opony z kolcami dozwolone są od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po świętach Wielkanocnych. W Finlandii, opony zimowe z kolcami muszą być zamontowane na wszystkich 4 kołach pojazdu. Dopuszcza się stosowanie ich poza sezonem zimowym, jeśli warunki pogodowe nie ulegną poprawie.

W Finlandii każde auto należy dobrze przygotować na sezon zimowy i wyposażyć w łańcuchy śniegowe. Wolno ich używać tylko na drogach pokrytych śniegiem albo lodem.

Opony zimowe Litwa

Na Litwie jazda na oponach zimowych jest obowiązkowa w okresie między 1 listopada a 1 kwietnia. Obowiązek dotyczy pojazdów o masie całkowitej niższej niż 3,5 tony. Dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Te obowiązki dotyczą również turystów. Za brak obowiązkowego wyposażenia i odpowiedniego przygotowania samochodu do sezonu zimowego grozi mandat w wysokości 50PLN.

Opony z kolcami można stosować w okresie między 1 listopada a 1 kwietnia. Auta poruszające się na oponach z kolcami muszą posiadać oznakowanie z tyłu (trójkąt równoboczny z czerwonym obramowaniem i symbolem opony kolcowanej w środku).

Długość boku trójkąta musi wynosić od 2 do 3 mm. Łańcuchy można stosować tylko na oblodzonych lub pokrytych śniegiem drogach.

Łotwa obowiązek opon zimowych

Obowiązek jazdy na oponach zimowych obejmuje okres od 1 grudnia do 1 marca dla wszystkich samochodów poniżej 3,5 tony oraz przyczep. Dotyczy on zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika dla opon zimowych wynosi 4 mm.

Stosowanie opon z kolcami jest dozwolone w okresie od 1 października do 30 kwietnia dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Łańcuchy można stosować tylko na oblodzonych lub pokrytych śniegiem drogach.

Obowiązek opon zimowych w Niemczech

Na terenie Niemiec obowiązek opon zimowych jest uzależniony od warunków panujących na drogach. Nie ma określonych dat, które wskazują, kiedy należy zastosować opony zimowe w Niemczech. Jazda na niewłaściwych oponach podlega karze w wysokości 60 EUR.

Za stworzenie utrudnienia w ruchu grozi mandat w wysokości 80 EUR, natomiast za przyczynienie się do stworzenia niebezpiecznej sytuacji na drodze grozi grzywna wynosząca 80 EUR.

Kierowca, który spowodował wypadek dostanie mandat w wysokości 120 EUR, a oprócz tego, za każde z wyżej wymienionych wykroczeń naliczony dostanie 1 punkt karny (system Flesburg).

Oprócz łańcuchów kierowcy zobowiązani są wozić łopatę, linkę holowniczą i kilof. Gdy warunki pogodowe tego wymagają, obowiązkiem montażu opon zimowych objęte są pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony.

Dopuszczalną alternatywą jest montaż modeli posiadających oznaczenia M+S na wszystkich kołach. W warunkach zimowych, samochody powyżej 3,5 tony zobowiązane są zamontować na osiach napędowych opony M+S.

Dopuszczalna głębokość bieżnika opon zimowych to 1,6 mm, specjaliści zalecają jednak by oscylowała ona w granicach 4 mm.

Opony z kolcami nie są dozwolone, za wyjątkiem drogi przebiegającej przez „Kleines Deutsches Eck”. W razie potrzeby stosować można łańcuchy, ale tylko zgodnie z oznaczeniami drogowymi. Maksymalna prędkość jazdy się z zamontowanymi łańcuchami to 50 km/h.

Opony zimowe Austria

Sezon zimowy w Austrii rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 15 kwietnia. Kierowcy muszą wtedy używać opon zimowych. Austria to jedno z tych państw, gdzie za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zmiany ogumienia można otrzymać bardzo wysoki mandat.

Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony muszą mieć zamontowane opony zimowe na wszystkich kołach, a cięższe - przynajmniej na jednej osi napędzanej. Zignorowanie przepisów skutkować może zakazem dalszej jazdy i wysokimi mandatami (nawet do 5 000 EUR).

Głębokość bieżnika opon diagonalnych powinna wynosić ok. 6 mm, a opon radialnych ok. 5 mm.

Opony z kolcami dozwolone są pomiędzy 1 października a 31 maja tylko dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (pod warunkiem jednak, że zostały zamontowane na wszystkich kołach). Zabrania się używania ich w okresie od czerwca do września.

W pozostałych miesiącach mogą być stosowane (chyba, że gubernator danego stanu postanowi inaczej). Przyczepa ciągnięta przez auto z oponami z kolcami powinna być również w takie wyposażona. Jeśli samochód ma zamontowane takie opony, powinno mieć z tyłu umieszczoną plakietkę z informacją.

W przypadku łańcuchów (za wyjątkiem komunikacji publicznej), kierowcy w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia zobowiązani są do przewożenia ich na zabezpieczenie przynajmniej dwóch osi napędowych. Łańcuchy dozwolone są tylko na drodze oblodzonej lub pokrytej śniegiem między 1 listopada a 15 kwietnia.

Maksymalna prędkość, którą może rozwinąć pojazd poruszający się z łańcuchami na kołach to 50 km/h. Łańcuchy muszą być zgodne ze standardem ONORM i CE. Znak drogowy „Schneeketten vorgeschrieben" nakazuje ich obowiązkowy montaż.

Używając właściwych opon zimowych, możesz uniknąć zapłacenia mandatu

Używając właściwych opon zimowych, możesz uniknąć zapłacenia mandatu

Opony zimowe Czechy

W Czechach kierowcy mają obowiązek zmienić opony na zimowe w okresie między 1 listopada a 31 marca.

W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t poruszające się po odpowiednio oznakowanych drogach „Zimni vybava”, wyposażone muszą być w opony zimowe na wszystkich osiach napędowych.

W tym czasie na terenach, gdzie obowiązuje zakaz używania soli, wszystkie pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t mają nakaz posiadania opon zimowych i łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Na terenie Czech kierowcy zobowiązani są do zakładania opon zimowych na wypadek wystąpienia trudnych, zimowych warunków. Głębokość bieżnika powinna wynosić nie mniej niż 4 mm, a minimalnie 6 mm dla pojazdów powyżej 3,5 t.

W Czechach obowiązuje zakaz używania opon z kolcami. Łańcuchy obowiązują na drogach ze specjalnym oznaczeniem. Powinny być zamontowane przynajmniej na dwóch kołach napędowych o 3 lub więcej osiach. Dla samochodów poruszających się po drodze z zamontowanymi łańcuchami, maksymalna prędkość wynosi 50 km/h.

Słowenia obowiązek opon zimowych

Słoweńskie prawo wymaga, aby samochody miały zamontowane opony zimowe lub woziły w bagażniku łańcuchy śnieżne. Samochody ciężarowe muszą mieć zamontowane opony zimowe co najmniej na jednej osi napędzającej.

Rozporządzenie obowiązuje też pojazdy z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, ale tylko podczas jazdy zimą. Zaleca się, aby w sezonie zimowym wozić ze sobą łopatę i koc.

Za brak właściwych opon i łańcucha kierowca może zostać ukarany grzywną 125 EUR, a jeśli spowoduje to opóźnienie na drodze nawet 417 EUR. Regulacje te dotyczą wszystkich pojazdów. Minimalna głębokość bieżnika opony musi wynosić 3 mm. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione.

Łańcuchy powinien przewozić każdy kierowca. Jeśli auto porusza się na oponach letnich bez łańcuchów, to może nie zostać wpuszczone do Słowenii. 

Samochody 4x4 ze stale włączonym napędem, muszą zamontować łańcuchy co najmniej na jednej osi. Maksymalna prędkość z jaką mogą poruszać się pojazdy z łańcuchami to 50 km/h.

Opony na zimę Chorwacja

Na głównych drogach Chorwacji opony zimowe obowiązują od 15 listopada do 15 kwietnia, niezależnie od warunków pogodowych.

Auta poniżej 3,5 tony mają obowiązek stosowania opon zimowych lub letnich z założonymi łańcuchami. Autobusy i samochody ciężarowe mają obowiązek zamontowania opon zimowych lub zastosowania łańcuchów na osiach napędzanych. Głębokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż 4mm.

Opony z kolcami są zabronione w Chorwacji. Chorwackie prawo nakazuje natomiast przewożenie łańcuchów. Kiedy na drogach leży 5 cm śniegu lub gdy nawierzchnia pokryta jest lodem, samochód musi mieć je zamontowane przynajmniej na osi napędowej. Policja może nakazać montaż. Łopata śniegowa to obowiązkowe wyposażenie dla samochodów firmowych.

Rumunia opony zimowe

Obowiązek stosowania opon zimowych w Rumunii obowiązuje na drogach pokrytych śniegiem albo lodem między 1 listopada a 31 marca oraz na osiach napędowych wszystkich samochodów, których masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Pojazdy poniżej tej masy muszą zostać wyposażone w łańcuchy śniegowe, które powinny zostać zamontowane na kołach, gdy sygnalizują to specjalne znaki.

Głębokość bieżnika powinna wynosić nie mniej niż 2 mm. Opony z kolcami zabronione są na terenie Rumunii.

Łańcuchy śniegowe obowiązkowe są tylko na oznaczonych odcinkach drogi, dla samochodów nie przekraczających 3,5 tony. Policja ma prawo zatrzymać ruch pojazdów o masie powyżej 12 ton, kiedy uzna, że wystąpiły trudne warunki drogowe.

W niektórych krajach Europy, łańcuchy wymagane są tylko na określonych drogach

W niektórych krajach Europy, łańcuchy wymagane są tylko na określonych drogach

Opony zimowe na Słowacji

Sezon zimowy na terenie Słowacji trwa od 15 listopada do 31 marca, a opony zimowe są obowiązkowe w tym okresie. Samochody dostawcze do 3,5 tony muszą posiadać opony zimowe na wszystkich osiach (powyżej 3,5 t na kołach przynajmniej jednej osi).

Samochody przewożące osoby muszą mieć również opony zimowe na co najmniej jednej osi napędowej. Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 3 mm.

Na terenie Słowacji jest zakaz stosowania opon z kolcami. Łańcuchy muszą być przewożone w aucie i używane zgodnie ze znakami drogowymi oraz stosownie do panujących warunków.

Turcja opony zimowe

Zima w Turcji trwa od 1 grudnia do 1 kwietnia. Tutaj istnieje obowiązek wymiany opon na zimowe w wybranych 54 województwach. Kierowcom, którzy nie respektują tego prawa grozi kara w wysokości 77 YTL.

Po otrzymaniu mandatu kierowcy muszą w ciągu 7 dni dostosować wyposażenie samochodu do przepisów. Jeśli po drugiej kontroli auto nadal nie będzie miał odpowiedniego wyposażenia, auto zostanie wycofane z ruchu.

Pojazdy przewożące ładunek lub pasażerów zobowiązane są do zamontowania opon zimowych. Niebawem będzie to konieczne również dla aut prywatnych. Brak odpowiedniego wyposażenia grozi grzywną do 519 lir tureckich (235 USD).

Auta ciężarowe, ciągniki i autobusy zobowiązane są posiadać na osiach napędowych modele opon posiadające oznaczenia M+S i 3PMSFFurgony, lekkie ciężarówki i samochody osobowe, używane do celów handlowych jak np. taksówka, muszą mieć także zamontowane opony z symbolem M+S i 3PMSF na wszystkich osiach.

Bieżnik pojazdów użytkowych także musi posiadać głębokości minimum 4 mm.

Turcja wprowadziła ogólny zakaz stosowania opon z kolcami. Zezwala się jednak na ich użytkowanie, gdy na drogach pojawia się gruba warstwa lodu. Łańcuchy są zalecane, gdy droga pokryta jest śniegiem lub lodem. Podczas sezonu muszą one być przewożone w każdym samochodzie.

Opony zimowe Francja

We Francji od właścicieli samochodów osobowych, ale też pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony nie wymaga się montowania opon na sezon zimowy, Każdy kierowca musi jednak przygotować swój samochód na sezon zimowy do warunków panujących na drodze. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany mandatem w wysokości 135 EUR.

Ogumienie zimowe należy obowiązkowo posiadać w Alpach francuskich. Tutaj kierowcy powinni przewozić też łańcuchy przeciwpoślizgowe. Głębokość bieżnika powinna wynosić minimum 3,5 mm.

Kierowcy aut do 3,5 tony mogą używać opon z kolcami od początku listopada do końca marca, o ile posiadają stosowne oznaczenie.

Powinno się przestrzegać maksymalnej prędkości 50 km/h (obszary zamieszkałe) i 90 km/h (drogi miejskie). Opony posiadające kolce nie są dozwolone w pojazdach powyżej 3,5 t. Łańcuchy dozwolone są tylko, gdy nakazują to znaki drogowe, a ich brak skutkuje mandatem.

Bośnia i Hercegowina opony na zimę

Samochody muszą zostać wyposażone w opony zimowe między 15 listopada a 15 kwietnia. W tym czasie wszystkie auta powyżej 3,5 tony obowiązkowo muszą posiadać łopatę do odgarniania śniegu.

Obowiązkowo trzeba zamontować opony zimowe lub całorocznych z oznaczeniami M+S i 3PMSF. Opcjonalnie zamontować można łańcuchy na oponach letnich, jednak tylko na osi napędowej.

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 4mm. Opony z kolcami są tutaj zabronione. Łańcuchy stanowią obowiązkowe wyposażenie, a każde auto musi posiadać co najmniej jedną parę na oś napędową.

Opony zimowe Serbia

W Serbii jest obowiązek używania opon zimowych w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia na wszystkich 4 kołach, a w terenach górskich obowiązkowe jest również używanie łańcuchów. 

Minimalna głębokość bieżnika w sezonie zimowym wynosi 4 mm. Opony z kolcami zabronione są na terenie całego kraju.

Hiszpania opony zimowe

Tutaj nie ma przepisów regulujących używanie opon na sezon zimowy. Opony zimowe są obowiązkowe, gdy określają to znaki drogowe albo dekret królewski. Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm.

Stosowanie kolców 2 mm jest dopuszczalne, kiedy drogi pokryte są warstwą lodu. Przepisy w Hiszpanii nie regulują prędkości i przedziału czasowego, w którym można ich używać.

Łańcuchy są dozwolone, a obowiązkowe, gdy nakazują tego znaki drogowe lub kiedy został wydany dekret, tylko na drogach pokrytych śniegiem i lodem.

W Hiszpanii obowiązek opon zimowych może być wprowadzony przez dekret królewski

W Hiszpanii obowiązek opon zimowych może być wprowadzony przez dekret królewski

Opony zimowe Szwajcaria

W Szwajcarii nie ma przepisów, które nakazują stosowanie opon zimowych. Jest to jednak zalecane w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia. Jeśli dojdzie do wypadku, a samochód posiada nieodpowiednie opony w warunkach zimowych, kierujący takim pojazdem może zostać uznany za współwinnego.

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm. Opony z kolcami dozwolone są wyłącznie dla aut poniżej 3,5 tony podczas poruszania się po nawierzchniach całkowicie pokrytych śniegiem. Maksymalna prędkość jazdy na takich oponach wynosi 80 km/h (teren niezabudowany) i 50 km/h (teren zabudowany).

Konieczność stosowania łańcuchów określają znaki. Obowiązkowe na drogach oznaczonych „Chaines a neige obligatoires”. Przewożenie ich w aucie jest konieczne. Gdy są niezbędne należy je zamontować na kołach napędowych.

Dobre opony zimowe to gwarancja bezpieczeństwa w zimowych warunkach

Dobre opony zimowe to gwarancja bezpieczeństwa w zimowych warunkach

Włochy opony zimowe

W tym kraju nie ma nakazu używania opon zimowych dla całego kraju, jednak w określonych przypadkach oraz regionach jest to konieczne od października do 15 kwietnia. Regulacja prot. RU/1580 dotyczy kategorii pojazdów: M1, N1 i O1. Gdy spadnie śnieg, lokalnie policja ma prawo zakazać tranzytu w konkretnych częściach autostrad.

Na niektórych odcinkach dróg stosowanie opon zimowych jest sygnalizowane przez znaki. Niektóre regiony Włoch mogą wprowadzać własne przepisy, które nakładają obowiązek stosowania ich razem z łańcuchami.

Auta wyposażone w systemy antypoślizgowe zwolnione są z tego obowiązku i mogą poruszać się z użyciem opon letnich i łańcuchów.

Głębokość bieżnika powinna wynosić nie mniej niż 1,6 mm.

Opony z kolcami dozwolone są dla pojazdów do 3,5 tony w okresie pomiędzy 15 listopada a 15 marca, zgodnie ze znakami i koniecznie na wszystkich kołach pojazdu oraz przyczep. Zaleca się też zamontowanie fartuchów przeciwbłotnych.

Maksymalna prędkość jazdy wynosi: 120 km/h (autostrady), 90 km/h (poza terenem zabudowanym) oraz 50 km/h (w terenie zabudowanym).

Brak obowiązku zakładania łańcuchów. Na obszarze Val d’Aoste należy je przewozić od 15 października do 15 kwietnia. W rejonach, gdzie jest to obowiązkiem można używać łańcuchów, lub opon na sezon zimowy.

Wbrew pozorom warunki zimowe we Włoszech mogą być bardzo surowe

Wbrew pozorom warunki zimowe we Włoszech mogą być bardzo surowe

Obowiązek opon na zimę Czarnogóra

Na terytorium Czarnogóry opony zimowe są obowiązkowe w terminie od listopada do kwietnia na wybranych drogach (określonych przez Policję). Obowiązują tutaj opony oznaczone symbolem M+S. Głębokość bieżnika musi wynosić minimum 4,4 mm.

Opony z kolcami Na terenie Czarnogóry są zabronione. Łańcuchy należy przewozić w ilości wystarczającej, aby wyposażyć oś napędową. Kierowcy, którzy nie posiadają łańcuchów, ryzykują mandat od 80 do 300 EUR.

Stosowanie łańcuchów powinno się stosować zgodnie ze znakami drogowymi i adekwatnie do panujących warunków. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony mają obowiązek przewozić ze sobą również worek z piaskiem i łopatę.

Opony zimowe w Europie. Gdzie nie ma obowiązku wymiany?

W niektórych krajach Europy, w dalszym ciągu nie obowiązuje uregulowana prawnie wymiana opon na zimowe. Planując podróż za granicę, warto jednak wiedzieć, jak wyglądają regulacje prawne dotyczące ogumienia w zimowych miesiącach.

Dzięki temu nie tylko unikniesz ewentualnej kary, ale przede wszystkim będziesz podróżować bezpiecznie!

W wielu krajach wystarczą opony z oznaczeniem M+S i symbolem góry z płatkiem śniegu (3PMSF)

W wielu krajach wystarczą opony z oznaczeniem M+S i symbolem góry z płatkiem śniegu (3PMSF)

Opony zimowe Anglia

Opony zimowe w Anglii, jak i na terenie Wielkiej Brytanii najczęściej są stosowane w regionach, w których mogą wystąpić opady śniegu i surowsze warunki, takich jak: Cumbria, Szkocja, Góry Penińskie.

Głębokość bieżnika musi mieć 1,6 mm dla samochodów poniżej 3,5 t., a dla pojazdów powyżej 3,5 t -1 mm.

Opony z kolcami dopuszczone są do użytku, jeśli nie uszkadzają nawierzchni. Łańcuchy dozwolone są tylko na drogach pokrytych śniegiem lub lodem, a okres, w którym można je stosować nie jest zdefiniowany.

Opony zimowe w Irlandii

W Irlandii nie ma przepisów dotyczących stosowania opon zimowych, jednak specjaliści przekonują, że opady śniegu wymuszają konieczność wyposażenia swojego pojazdu w zimówki.

Głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 1,6 mm. Opony zimowe z kolcami są dozwolone, a maksymalna prędkość jazdy to 96km/h (droga krajowa) i 112km/h (autostrada).

Łańcuchów można używać wyłącznie na jazdę po drogach pokrytych śniegiem oraz lodem.

Portugalia opony na zimę

Tutaj nie wydano ogólnych regulacji prawnych dotyczących używania opon zimowych oraz głębokości bieżnika. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione. Łańcuchy obowiązkowe są tylko wtedy, kiedy nakazują to znaki drogowe (tylko w regionach wysokogórskich).

Opony zimowe Holandia

Na terenie Holandii nie ma obowiązku posiadania opon zimowych. Specjaliści radzą jednak, by rozważyć montaż wyposażenia adekwatnego do warunków na drogach.

Głębokość bieżnika musi być większa niż 1,6 mm. Opony z kolcami i łańcuchy są zabronione.

Belgia opony zimowe

Opony zimowe zaleca się używać między 1 listopada a 31 marca. Bieżnik musi posiadać głębokość na poziomie co najmniej 1,6 mm.

Pojazdy do 3,5 tony mogą montować opony z kolcami w sezonie (dotyczy to również samochodów pomocy drogowej, jeśli zostało wydane odpowiednie zezwolenie).

Maksymalna prędkość to 90 km/h (autostrady i drogi dwupasmowe) oraz 60 km/h (pozostałe). Nie ma tu prawnych wymogów, jednak zimą zalecane jest przewożenie łańcuchów (do użytku wyłącznie na ośnieżonych lub oblodzonych drogach).

Podczas jazdy zimowej należy pamiętać o zachowaniu dozwolonej prędkości maksymalnej

Podczas jazdy zimowej należy pamiętać o zachowaniu dozwolonej prędkości maksymalnej

Luksemburg obowiązek ogumienia zimowego

Opony zimowe są tu obowiązkowe w przypadku wystąpienia szronu, śniegu, lodu lub gołoledzi. Kierowcy aut o masie całkowitej powyżej 3,5 tony powinni je mieć zamontowane na osi napędowej pojazdu.

Głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 1,6 mm. Nie ma obowiązku przewożenia i stosowania łańcuchów.

Obowiązek opon zimowych w Polsce

Opony zimowe nie są obowiązkowe, ale są zalecane od 1 listopada do 1 kwietnia. Ustawa o oponach zimowych nie istnieje. Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm.

W Polsce zabronione jest stosowanie opon z kolcami. Nie ma obowiązku przewożenia w pojedzie łańcuchów przeciwpoślizgowych.

O konieczności ich zamontowania na obszarach górskich informują specjalne znaki. Dozwolone tylko na ośnieżonych lub oblodzonych drogach.

Czytaj więcej: Czy opony zimowe są obowiązkowe w Polsce?

Albania opony na zimę

Infrastruktura drogowa Albanii wciąż się zmienia, jednak turyści powinni się przygotować na bardzo surowe warunki drogowe, zwłaszcza na prowincji. Opony zimowe nie są tutaj wymagane.

Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm. W Albanii brak też restrykcji dotyczących używania opon z kolcami.

Przy niekorzystnych warunkach pogodowych mających wpływ na bezpieczeństwo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Transportu i Infrastruktury może zarządzić obowiązkowy montaż łańcuchów.

Dobre opony zimowe lepiej przygotują pojazd na surowe warunki drogowe w Albanii

Dobre opony zimowe lepiej przygotują pojazd na surowe warunki drogowe w Albanii

Opony zimowe Węgry

Nie ma nakazu stosowania opon zimowych. Minimalna głębokość bieżnika musi wynosić 1,6 mm. Prawo zabrania stosowania opon z kolcami. Łańcuchy dozwolone są tylko, kiedy droga pokryta jest warstwą śniegu lub lodu. Zaleca się, aby zimą były przewożone w pojazdach.

Maksymalna prędkość poruszania się w nich to 50 km/h. Znak „Mandatory use of snow chains” oznacza, że tylko pojazdy odpowiednio wyposażone będą mogły wjechać na teren Węgier. Jazda po suchych nawierzchniach z założonymi łańcuchami grozi wysokimi mandatami.

Opony zimowe Grecja

W Grecji nie ma obowiązku zakładania opon zimowych. Minimalna wysokość bieżnika powinna wynosić przynajmniej 1,6 mm.

Przepisy nie regulują kwestii opon z kolcami. Jazda z użyciem łańcuchów śnieżnych dozwolona jest tylko, kiedy nawierzchnia pokryta jest warstwą śniegu lub lodu, co zapobiega jej uszkodzeniom.

Macedonia opony na zimę

Opony zimowe nie są tutaj wymagane, ale zalecane pomiędzy 15 listopada a 15 marca, natomiast każdy pojazd bez względu na masę i przeznaczenie musi wozić łopatę. Obowiązek zamontowania opon zimowych na osi napędzającej obejmuje wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony.

Głębokość bieżnika w sezonie zimowym powinna wynosić co najmniej 5 mm. Opony z kolcami są zakazane w Macedonii. Pojazdy poruszające się po drogach na letnich oponach, muszą przewozić łańcuchy.

Bułgaria opony zimowe

Nie ma tu obowiązku używania opon zimowych. Eksperci jednak radzą dopasować je do warunków panujących na drogach. Dopuszczalne są opony z bieżnikiem nie mniejszym niż 4 mm. Tutejsze prawo zabrania stosowania opon z kolcami.

Łańcuchy muszą być przewożone od 1 listopada do 31 marca. Obowiązkowo na przejściach górskich, kiedy montaż nakazują znaki drogowe. Samochody nieodpowiednio wyposażone mogą być niedopuszczone do jazdy po wybranych drogach, lub też spotkać się z odmową wjazdu do Bułgarii.

Opony zimowe Dania

Nie ma tu obowiązku posiadania ogumienia zimowego, a minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm dla pojazdów do 3,5 tony oraz 1 mm dla pojazdów powyżej 3,5 tony.

Opony z kolcami są dozwolone i powinny być zamontowane na wszystkich kołach. Maksymalna prędkość to 80 km/h (droga krajowa) oraz 110 km/h (autostrada). Łańcuchów można używać w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia.

Przed każdą podróżą podczas zimy dobrze przygotuj swoje auto

Przed każdą podróżą podczas zimy dobrze przygotuj swoje auto

Opony zimowe w Europie. O czym jeszcze należy pamiętać?

Ogumienie odpowiada za kontakt pojazdu z nawierzchnią. Należy więc pamiętać, że ma ono znaczący wpływ na bezpieczeństwo kierowcy. Zimowe opony zostały zaprojektowane w specjalny sposób, aby zapewnić precyzyjne prowadzenie i krótka drogę hamowania w warunkach, gdy temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza.

Wiedząc już, w jakim kraju i kiedy zmienić opony na zimowe, możesz dobrze przygotować się do podróży za granicę.

Pamiętaj też, by przed każdym wyjazdem za granicę sprawdzić różnice w przepisach określających dodatkowe wyposażenie auta dotyczące w poszczególnych krajach europejskich , jak np. apteczka, trójkąt ostrzegawczy lub gaśnica.

Dobrze przygotowany samochód to gwarancja bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów!

Autor: Dariusz Janiszewski

Pasjonat motoryzacji, który od wielu lat profesjonalnie doradza w wyborze opon i felg. Posiada bogate doświadczenie na rynku oponiarskim – od opon do aut miejskich, aż po ogumienie do jazdy wyścigowej. Prywatnie jest zapalonym miłośnikiem japońskiej motoryzacji lat 80. i nowinek technologicznych.

Copyright © 2010-2024 24opony.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.